Vytlačiť

Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku v Ústrednej vojenskej nemocnici SNP – FN
v Ružomberku a Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave

Slovenská spoločnosť pre otolaryngológiu a chirurgiu hlavy a krku

Generálni sponzori :

    

Hlavný sponzor :


 Usporiadajú :

XIX. Demonštračný kurz

chirurgie stredného ucha a disekcie spánkovej kosti v Ružomberku
5. - 7.apríl 2017

v priestoroch Kliniky ORL a chirurgie hlavy a krku v Ústrednej vojenskej nemocnici SNP – Fakultnej nemocnici v Ružomberku a Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave

Vážené kolegyne , kolegovia.

Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku Ústrednej vojenskej nemocnice v Ružomberku a Slovenská spoločnosť pre otorinolaryngológiu a chirurgiu hlavy a krku Vás pozývajú na „XIX. Demonštračný kurz chirurgie stredného ucha a disekcie spánkovej kosti“, ktorý sa koná v dňoch 5. – 7. apríla 2017. Kurz je zameraný na teoretickú výučbu a praktickú demonštráciu súčasnej koncepcie chirurgickej liečby chronického zápalu stredného ucha. Zároveň majú účastníci kurzu možnosť nácviku základných operačných postupov na preparátoch spánkovej kosti pod odborným vedením. Srdečne Vás pozývame a tešíme sa opäť na stretnutie s Vami na dolnom Liptove. 

Lektori a operatéri kurzu :

MUDr. Marián Sičák, PhD. – prednosta Kliniky ORL a chirurgie hlavy a krku v Ústrednej vojenskej nemocnici SNP – FN Ružomberok a SZU v Bratislave
Prof. MUDr. Juraj Klačanský, CSc., Bratislava
Prof. MUDr. Juraj Kovaľ, CSc. – Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku, Univerzitná nemocnica L. Pasteura, Košice

Odborný program :

5. – 7. apríla 2017, 8.00 – 15.00 h

5. apríla  2017

  • Kurz disekcie spánkovej kosti

6. - 7. apríla 2017

  • Kurz chirurgie stredného ucha.
  • Praktické demonštrácie operačných postupov v chirurgickej liečbe chronického zápalu stredného ucha spojené s diskusiou s chirurgom. Prednášky budú zaradené striedavo medzi demonštračné operácie.  Začiatok prednáškového a operačného programu: 08,00 hod

Miesto konania :

Klinika ORL  a chirurgie hlavy a krku, Ústredná vojenská nemocnica SNP -FN, ul. Gen. Vesela 21, 034 26 Ružomberok

Prihlášky :

vyplnený formulár zaslať e-mailom: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. , faxom: 044/438 26 34, alebo poštou na adresu: Klinika ORL  a chirurgie hlavy a krku, Ústredná vojenská nemocnica SNP-FN, ul. Gen.Vesela 21, 034 26 Ružomberok, 

  • faxom: 044-438-2634
  • e-mailom: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
  • poštou na adresu: Klinika ORL  a chirurgie hlavy a krku, Ústredná vojenská nemocnica SNP-FN, ul. Gen.Vesela 21, 034 26 Ružomberok

Predpokladaný počet kreditov : 21

Registrácia :  - 5. 4. 2017, 07,00 – 08,00  hod. –  Klinika ORL ÚVN
                      - 6. 4. 2017, 07,00 – 08,00  hod. –  Klinika ORL ÚVN

Strava : jedáleň Ústrednej vojenskej nemocnice SNP – FN Ružomberok

Kurzový poplatok :

 Termín nahlásenia do 24.3.2017 po 24.3.2017
 Kurz disekcie spánkovej kosti (limitovaný počet) 100 €
 Kurz chirurgie stredného ucha 80 € -
Oba kurzy spolu 150 € 180 €

 

 

 


Platba šekom alebo prevodom na účet : Združenie lekárov a pracovníkov ORL oddelenia v Ústrednej vojenskej nemocnici SNP Ružomberok
bank. spojenie: Tatrabanka  Ružomberok
číslo účtu : 2627707199/1100, IBAN SK93 1100 0000 0026 2770 7199, BIC (SWIFT) TATRSKBX, variabilný symbol:  567042017
správa pre prijímateľa: vaše meno, ušný kurz  2017,
prípadne platba na mieste

Kontakt, informácie : sekretariát Kliniky ORL a chirurgie hlavy a krku, Ľubomíra Vajzerová
Telefón/fax : 044-438 2634
e-mail : Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Spoločenský večer : 6. 4. 2017 o 18,00 hod.

Súbory na stiahnutie :